چلیپای سخن

شوق است در جدائی و جور است در نظر / آن جور به که طاقت شوقت نیاوریم

   

               

دل جز ره عشق تو نپوید هرگز

جان جز سخن عشق تو نگوید هرگز

صحرای دلم عشق تو شورستان کرد

تا مهر دگر گلی نروید هرگز 

 

                        

 

 

نوشته شده در دوشنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۸۷ساعت 17:21 توسط مریم صف آرا| |

Design By : MihanSkin